Denne form for kurser, retter sig imod kommunikationen i forskellige institutioner. Kurset har således et langt bredere perspektiv end de særlige hestekurser, men kan sagtens ses i forbindelse med disse.

 

Især kunne det være relevant, at kombinere et handicapinstruktør kursus, med denne form for personaleudvikling. Kurset introducerer en række begreber fra den pædagogiske teori om kommunikation og afprøver disse igennem en række øvelser og cases. Herunder vil deltagerne blive inddraget personligt, således at kurset ligeledes kan virke som en praktisk løftestang for en institutions kultur og miljø.

 

Når mennesker skal konnunikere med store dyr , som heste, er der mange forhold der kan blive tydelige for kursusdeltagerne. På vores kurser er det ikke teknik, men hvordan holdning og indsigt kan skabe en bedre kontakt.