Hele processen omkring pasning og ridning af den Islandske hest, en ældgammel og oprindelig hesterace, formidler adgangen til den indre natur i mennesket.

Den ydre natur, hesten, skaber mødet med den indre, på et dybt og ægte niveau.

Kontakten til dette niveau giver stor og dyb tilfredshed, rummelighed og en mulighed for et personligt udtryk. Ved ridning på den Islandske hest bliver kontakten etableret på en mere direkte måde, end det ofte er muligt igennem for eksempel psykoterapi, eller andre selvudviklende teknikker.

For mennesker med psykiske eller fysiske vanskeligheder, vil en sådan kontakt kunne blive lægende sjæleligt.

Som medejer og underviser på Skolen for Rideterapi, holder jeg mig ájour med rideterapien, ved at tage enkelte klienter ind. Pt. har jeg tre personer der er henvist fra læge og socialforvaltning. Dernæst har jeg tre personer , der betaler selv, uden henvisning.

Prisen pr. session á ca. 5 kvarter er 800 kr. I den mørke tid, er der lidt ventetid på at komme til, da vi arbejder udendørs.

Jeg arbejder både med børn, unge og voksne. Vi afgrænser problemstillingen sammen og derefter giver vi os god tid til kærlig opmærksomhed på de glædes fyldte opgaver. Hesten og naturen på stedet, laver det væsentligste arbejde, jeg sætter rammerne.

Vi kan arbejde med at mærke hvordan vores intuition og sansning, kan skabe fredfyldte følelser. Vi sanser, føler, relationen til hesten og til sidst sætter vi bevistheden på.

Vi kan blive mere beviste og nærværende i kontakten til os selv og dyret. Vi kan arbejde med, at forandre angst til mod og lære at se på vores ressourcer med nye og konstruktive øjne.

Vejrtrækningen og afbalancering af nervesystemet, kan medføre en oplevelse af fred, som igen er en forudsætning for trivsel og glæde. Vi kan forlade hverdagens stress og finde os selv i det bevidste i naturen og med naturen , hesten.